Tematyka:

– Logistyka przyszłości
– Szkolenia CKZ i ADR w warunkach akademickich
– Dobra reputacja przewoźnika
– Społeczno-gospodarcza sytuacja transportu drogowym w Polsce
– Szkolenie kierowców przewożących towary niebezpieczne
– Nieuczciwa konkurencja, a jakość
– Innowacyjne narzędzia diagnozy psychologicznej
– Kursy uzupełniające dla kandydatów na kierowców w transporcie międzynarodowym
– Doskonalenie techniki jazdy w warunkach ekstremalnym
– Rola administracji w podnoszeniu kompetencji kierowców