III Kongres Klastrów Polskich

22 września 2015 r. w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej odbył się III Kongres Klastrów Polskich „Narzędzia wspierania i rozwoju Klastrów”. W spotkaniu uczestniczyli przedsiębiorcy, przedstawiciele nauki oraz administracji rządowej i samorządowej  

V Spotkanie Plenarne

W dniach 9-10 września 2015 w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie plenarne Polskiego Klastra Edukacyjnego. Tematyka spotkania dotyczyła m.in. efektywności badań psychologicznych kierowców, poprawności zawierania umów o pracę, rozwoju usług szkoleniowych OS/OSK i możliwości pozyskania środków unijnych. Odbyła się tez sesja historyczna pt. „Ślady Starej Pragi”.  

Rozporządzenie ws. uzyskiwania uprawnień

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji.  

Rozporządzenie ws. egzaminowania

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.  

Przydatne akty prawne

Kodeks cywilny

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, z późniejszymi zmianami CZYTAJ

Kodeks spółek handlowych

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037, z późniejszymi zmianami CZYTAJ

Prawo o stowarzyszeniach

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104, z późniejszymi zmianami CZYTAJ