III Konferencja Naukowa

27 października 2017 r. w Łodzi w Instytucie Medycyny Pracy odbyła się konferencja naukowa pt.: „Zespół obturacyjnego bezdechu sennego a bezpieczne kierowanie pojazdem w świetle najnowszych wytycznych Unii Europejskiej”.  

Jest list intencyjny

W Gdańsku 18 lipca 2017 r. odbyło się spotkanie prezydium Klastra. W spotkaniu wzięli udział: Kamila Jasiulek, Ryszard Świętoń, Stanisław Paterek, Wacław Ochota, Piotr Ochota, Dagmara Romanowicz, Karolina Romanowicz, Marek Skurski, Witold Wiśniewski, Alicja Gajlewicz, Edyta Mitura.  

Spotkanie po Kongresie CIECA

4 lipca 2017 r. w Warszawie, w siedzibie Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym spotkali się członkowie Prezydium Polskiego Klastra Edukacyjnego oraz polscy uczestnicy kongresu CIECA.  

Konferencja w Ministerstwie Rozwoju

W piątek 30 czerwca 2017 r. odbyła się w Ministerstwie Rozwoju Konferencja Klastrowa Polityka klastrowa i współpraca klastrów w ramach państw V4+4. więcej informacji: strona internetowa Ministerstwa Rozwoju

Przydatne akty prawne

Kodeks cywilny

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, z późniejszymi zmianami CZYTAJ

Kodeks spółek handlowych

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037, z późniejszymi zmianami CZYTAJ

Prawo o stowarzyszeniach

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104, z późniejszymi zmianami CZYTAJ