Kongres Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy 2018

W dniu 8 czerwca 2018 roku na stadionie PGE Narodowego w Warszawie odbył się Kongres Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy 2018 „Standard, kompetencje, bezpieczeństwo”  

Kongres Żywieniowy w Gostyninie

W dniu 22-23 marca 2018r w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym w Gostyninie odbyło się XIII Spotkanie Planarne Polskiego Klastra Edukacyjnego.  

CIOP-PIB w Klastrze

W Warszawie w dniu 30 stycznia 2018 r. Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy podjął decyzję przystąpienia do Polskiego Klastra Edukacyjnego. Umowę podpisała pani prof. dr hab. n. med. Danuta Koradecka oraz Witold Wiśniewski reprezentujący społeczność Klastra.  

Informacje gromadzone w OSK muszą być bezpieczne

Ośrodek Szkolenia Kierowców „POLDEK” z siedzibą w Gdańsku jako pierwszy otrzymał poświadczenie zgodności dokumentów ze zmieniającym się prawem.  

Przydatne akty prawne

Kodeks cywilny

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, z późniejszymi zmianami CZYTAJ

Kodeks spółek handlowych

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037, z późniejszymi zmianami CZYTAJ

Prawo o stowarzyszeniach

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104, z późniejszymi zmianami CZYTAJ