Informacje gromadzone w OSK muszą być bezpieczne

Ośrodek Szkolenia Kierowców „POLDEK” z siedzibą w Gdańsku jako pierwszy otrzymał poświadczenie zgodności dokumentów ze zmieniającym się prawem.  

Porozumienie z KLTPP

19.12.2017 r. na zaproszenie Prezesa Klastra Logistyczno-Transportowego Północ-Południe członkowie Polskiego Klastra Edukacyjnego gościli w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym.  

Gostynińskie Centrum Edukacji członkiem PKE

W Gostynińskim Centrum Edukacyjnym dyrektor placówki, Wojciech Kiełbasa oraz Witold Wiśniewski reprezentujący Fundację Zapobieganie Wypadkom Drogowym, Koordynator Polskiego Klastra Edukacyjnego podpisali umowę przystąpienia GCE do PKE.   

III Konferencja Naukowa

27 października 2017 r. w Łodzi w Instytucie Medycyny Pracy odbyła się konferencja naukowa pt.: „Zespół obturacyjnego bezdechu sennego a bezpieczne kierowanie pojazdem w świetle najnowszych wytycznych Unii Europejskiej”.  

Przydatne akty prawne

Kodeks cywilny

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, z późniejszymi zmianami CZYTAJ

Kodeks spółek handlowych

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037, z późniejszymi zmianami CZYTAJ

Prawo o stowarzyszeniach

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104, z późniejszymi zmianami CZYTAJ