I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Transport drogowy XXI wieku”

W dniu 6 listopada 2015 roku we Wrocławiu odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod hasłem „Transport drogowy XXI wieku”. Inicjatorem konferencji był Polski Klaster Edukacyjny  

15-lecie OSK „Kursant”

24 października odbyła się impreza jubileuszowa - 15 lecie Szkoły Jazdy Kursan. Na uroczystość jubileuszu przybyli zaproszeni goście m.in. Pan Włodzimierz Chlebosz były członek zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (obecnie Wójt gminy Czernica)  

III Kongres Klastrów Polskich

22 września 2015 r. w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej odbył się III Kongres Klastrów Polskich „Narzędzia wspierania i rozwoju Klastrów”. W spotkaniu uczestniczyli przedsiębiorcy, przedstawiciele nauki oraz administracji rządowej i samorządowej  

V Spotkanie Plenarne

W dniach 9-10 września 2015 w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie plenarne Polskiego Klastra Edukacyjnego. Tematyka spotkania dotyczyła m.in. efektywności badań psychologicznych kierowców, poprawności zawierania umów o pracę, rozwoju usług szkoleniowych OS/OSK i możliwości pozyskania środków unijnych. Odbyła się tez sesja historyczna pt. „Ślady Starej Pragi”.  

Przydatne akty prawne

Kodeks cywilny

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, z późniejszymi zmianami CZYTAJ

Kodeks spółek handlowych

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037, z późniejszymi zmianami CZYTAJ

Prawo o stowarzyszeniach

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104, z późniejszymi zmianami CZYTAJ