Konferencja w Ministerstwie Rozwoju

W piątek 30 czerwca 2017 r. odbyła się w Ministerstwie Rozwoju Konferencja Klastrowa Polityka klastrowa i współpraca klastrów w ramach państw V4+4. więcej informacji: strona internetowa Ministerstwa Rozwoju

Nowy członek klastra

2 czerwca podczas uroczystej kolacji do grona Polskiego Klastra Edukacyjnego został przyjęty nowy członek P.U.H. „Trawers” Marek Adrianowicz. Obecnie nasz klaster liczy 28 członków.

Kongres Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy 2017

W Warszawie w dniu 2 czerwca 2017 r. obradował ogólnopolski Kongres Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy 2017 pn. Prawo - Odpowiedzialność - Sukces. „Zwracamy się do Koleżanek i Kolegów – zadeklarujcie udział we wspólnocie osób, po których nie trzeba poprawiać”  

PIMOT członkiem PKE

23 maja 2017 r. grono członków klastra poszerzyło się Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie. Umowa została podpisana w siedzibie PIMOT przez dyrektora instytutu dr inż. Andrzeja Muszyńskiego oraz koordynatora Polskiego Klastera Edukacyjnego Witolda Wiśniewskiego.  

Przydatne akty prawne

Kodeks cywilny

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, z późniejszymi zmianami CZYTAJ

Kodeks spółek handlowych

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037, z późniejszymi zmianami CZYTAJ

Prawo o stowarzyszeniach

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104, z późniejszymi zmianami CZYTAJ