• 12.12.2014 r. spotkanie założycielskie Polskiego Klastra Edukacyjnego w Koźminie Wielkopolskim – Uczestniczyli przedsiębiorcy z 9 województw, głównie z branży szkolenia kierowców. Podpisanie umowy klastra, wybór prezydium, uchwała wysokości opłat, plan działań na rok 2015-2016.

 

  • 24.10.2014 r. spotkanie w Hotelu Boss w Warszawie największych ośrodków szkolenia – Określenie celów klastra, struktury organizacyjnej, sposobu finasowania, kryteriów członkowskich i zarysu strategii. Ponadto dyskusja nt lobbingu niezawodowego.