• 6-7.11.2015 r. VI Spotkanie Plenarne PKE, Wrocław (po konferencji naukowej)

Tematyka:

– Ochrona danych osobowych w firmie szkoleniowej.
– Organizacja OS/OSK w roku 2016
– Nowe narzędzia szkolenia kierowców zawodowych
– Informacja nt nowych konkursów finansowanych z UE
– Wymiana dobrych praktyk

Sesja plenerowa:

– Szkolenie kierowców w warunkach ekstremalnych, Wałbrzych/Sobótka

 

Tematyka:

– Aktualna informacja nt. wdrożenia Rejestru Usług Rozwojowych (RUR) oraz informacje nt. możliwości pozyskania środków unijnych w roku 2015
– ABC umów o pracę
– Gabinet psychologiczny w OS/OSK
– Rozwój usług szkoleniowych OS/OSK
– Sesja statutowa PKE

Sesja historyczna „Ślady Starej Pragi”

Szkolenie ekojazdy na pojazdach SCANIA

 

Tematyka:

– Standaryzacja usług OS i OSK – dyskusja
– Rozwój klastrów i zasady finansowania – informacja
– Rejestr Usług Rozwojowych – instrukcja przygotowania dokumentów
– Szkoła transportowa policealna – diagnoza potrzeb
– Technologia EM – nowy obszar biznesowy członków PKE

Sesja historyczna „Perły Lubelszczyzny – Kozłówka”

 

Tematyka:

– Szkoła transportu drogowego PKE – cel, statut, organizacja
– Rejestr Usług Rozwojowych PKE – zasady, harmonogram, instrukcja

Sesja historyczna „Śladem europejskiej tożsamości Krakowa”

Prezentacja nowego samochodu ciężarowego MAN