• 6-7.11.2015 r. VI Spotkanie Plenarne PKE, Wrocław (po konferencji naukowej)

Tematyka: ochrona danych osobowych w firmie szkoleniowej, nowe narzędzia dydaktyczne w szkoleniu kierowców zawodowych, nowe konkursy finansowane ze środków EFS, zakres współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorców w PKE.

 

Tematyka: efektywności badań psychologicznych kierowców, poprawności zawierania umów o pracę, rozwoju usług szkoleniowych OS/OSK i możliwości pozyskania środków unijnych, promocja PKE i system informacji wewnętrznej. Ponadto sesja historyczna pt. „Ślady Starej Pragi”.

Szkolenie ekojazdy na pojazdach SCANIA.

 

Tematyka: kryteria dostępu do Rejestru Usług Rozwojowych, standaryzacja usług OS/OSK, nowe konkursy POKL, powołanie grup zadaniowych PKE, możliwości i potrzeby szkół zawodowych, nowe produkty eko w transporcie. Ponadto sesja historyczna  pt. „Perły Lubelszczyzny – Kozłówka”.

 

Tematyka: rozwój szkolnictwa zawodowego w sektorze transportu drogowego oraz możliwości pozyskiwania środków unijnych w szkoleniu kadr. Ponadto prezentacja nowych rozwiązań w samochodzie ciężarowym MAN oraz sesja historyczna pt. „Śladem europejskiej tożsamości Krakowa”.