• 26-27.06.2018 r. XIV Spotkanie Plenarne PKE, Bruksela
    Spotkanie w Parlamencie Europejskim z Bogusławem Liberadzkim wiceprzewodniczącym PE, dyskusja nt Pakietu Mobilnego.

 

  • 22.03.2018 r. XIII Spotkanie Plenarne PKE, Gostynin
    Dyskusja nt zaktualizowanej wersji strategii PKE i plan działań na lata 2018-2019.  Ponadto: kwalifikacje usług rozwojowych, standardy usług szkoleniowych, korzystanie narzędzi społecznościowych. W sesji historyczno-krajoznawczej zwiedzanie kopalni soli w Kłodawie.