• 12.07.2016 r. Spotkanie Prezydium Klastra, Koźmin Wielkopolski

Tematyka:

– Strategia klastra
– projekty unijne
– Rejestr Usług Rozwojowych
– Budżet i wydatki PKE

 

  • 20.12.2016 r. Spotkanie Prezydium Klastra, Warszawa

Tematyka:

– podsumowanie działalności w 2016
– sprawozdanie roczne
– plan działania na rok 2017.