• 10.01.18 r. Spotkania Prezydium Klastra, Warszawa
    Tematyka: ocena stopnia spełniania kryteriów Kluczowego Klastra Krajowego, strategia PKE i analiza SWOT, plany PKE w roku 2018.