Współpraca z Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów

Dziś, w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji w Warszawie podpisano porozumienie o Współpracy pomiędzy Polskim Klastrem Edukacyjnym a Klastrem „Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów”.

Porozumienie podpisali: Prezes Prezydium PKE Witold Wiśniewski oraz Dyrektor Instytutu dr hab. inż. Witold Luty.

Klaster „Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów” powstał w 2012 r. Jego celem jest konsolidacja badań związanych z bezpieczeństwem czynnym i biernym środków transportu, badań symulacyjnych, kompatybilności elektromagnetycznej oraz oddziaływania motoryzacji na środowisko. W skład Klastra „Centrum” wchodzą członkowie Polskiego Klastra Edukacyjnego:
– Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym z siedzibą w Warszawie – Koordynator Klastra.
– Prywatny Ośrodek Szkolenia Kierowców „Wiraż” Wacław Ochota z siedzibą w Chłopicach.
– Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Stanisław Paterek z siedzibą w Koźminie Wielkopolskim
– OSK „Poldek” Dagmara Romanowicz w Gdańsku.
– Grupa IMAGE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.