• 27.10.2015 r. Konsultacje nt wdrożenia Rejestru Usług Rozwojowych, Warszawa (PARP)