• 8.03.2023.
  Poprawka w statucie ws. zdalnego głosowania
  Przyjęcie pana Marcina Gryglasa w poczet członków PKE na miejsce śp. Andrzeja Gryglasa.
  Plan webinariów i warsztatów dla członków PKE
  Zespół Ekspertów ds. kompetencji w transporcie drogowym
  Tematyka XIX Spotkania Plenarnego PKE
 • 15.02.2023. Podsumowanie XVIII Spotkania Plenarnego PKE
  Wniosek o odwieszenie składek członkowskich.
  Sprawa zgłosowania zgromadzenia ogólnego klastra obiegiem.
 • 02.02.2023. Agenda XVIII Spotkania Plenarnego PKE.
  Pytania do DTD MI.
  Tematyka sesji statutowej.