• 7.05.2020.  Videospotkanie PKE nt aktualnej sytuacji branży szkolenia i egzaminowania oraz możliwości wsparcia finansowego MŚP.
  • 9-10.11.2020.  VI Kongres Klastrów Polskich (zdalnie)