Egzamin na prawo jazdy i nie tylko…

Polski Klaster Edukacyjny wraz z Fundacją Zapobieganie Wypadkom Drogowym wystąpił do Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego z prośbą o rozważenie możliwości rozpoczęcia przeprowadzania w możliwie najbliższym czasie egzaminów na prawo jazdy, w pierwszej kolejności na tzw. kategorie wyższe. Jednocześnie poinformował Marszałków Województw o wystosowaniu tej prośby-apelu, prosząc o jej wsparcie. Do Wojewodów zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości prac Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej testy kwalifikacyjne dla osób ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy: C1, C1+E, C i C+E lub D1, D1+E, D i D+E.

Polski Klaster Edukacyjny wraz z Fundacją Zapobieganie Wypadkom Drogowym wystąpił do Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego z prośbą o rozważenie możliwości rozpoczęcia przeprowadzania w możliwie najbliższym czasie egzaminów na prawo jazdy, w pierwszej kolejności na tzw. kategorie wyższe. Jednocześnie poinformował Marszałków Województw o wystosowaniu tej prośby-apelu, prosząc o jej wsparcie. Do Wojewodów zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości prac Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej testy kwalifikacyjne dla osób ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy: C1, C1+E, C i C+E lub D1, D1+E, D i D+E.
W załącznikach publikujemy odpowiedzi, jakie otrzymujemy. Napływają też doniesienia o przygotowaniu do „odmrożenia” branży, analizach, a nawet już organizowanych szkoleniach i egzaminach.

Odpowiedź MORD Kraków

Odpowiedź WORD Białystok

Odpowiedź WORD Siedlce

Odpowiedź Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów WORD

Odpowiedź WORD Olsztyn

Odpowiedź WORD Warszawa

Image

Image

Odpowiedź Łódzki Urząd Wojewódzki

Odpowiedź WORD Gorzów Wielkopolski

Odpowiedź Wojewoda Warszawski