• 6.11.2015 r. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Transport drogowy XXI wieku”, Wrocław.
    Tematyka: przyszłość logistyki, reputacja przewoźnika, społeczno-gospodarcza sytuacja transportu drogowego, szkolenie kierowców przewożących materiały niebezpieczne, nieuczciwa konkurencja a jakość szkolenia, innowacyjne narzędzia diagnozy psychologicznej kierowców, doskonalenie techniki jazdy w warunkach ekstremalnych, rola administracji w podnoszeniu kompetencji kierowców.
  • 27.10.2015 r. Konsultacje nt wdrożenia Rejestru Usług Rozwojowych, Warszawa (PARP).
  • 22.09.2015 r. III Kongres Klastrów Polskich, Warszawa (Sejm RP).
    W spotkaniu uczestniczyli przedsiębiorcy, przedstawiciele nauki oraz administracji rządowej i samorządowej, w tym reprezentacja PKE. Tematyka: narzędzia wspierania i rozwoju klastrów w Polsce, rozwój polskich klastrów za pomocą środków publicznych, wdrażanie innowacji, uwalnianie potencjału naukowców zatrudnionych w klastrach.
  • 24-26.03.2015 r. Cluster World Congress 2015, Dąbrowa Górnicza.
    Przedstawiciele PKE wzięli czynny udział w spotkaniu 1000 osób reprezentujących ideę klasteringu. Wśród zebranych m.in. dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju – Łukasz Twardowski.