• 10.06.2016 r. Kongres Instruktorów i Wykładowców, Warszawa.
    Tematyka: misja nauczyciela jazdy, warunki konieczne efektywności szkolenia, system szkolenia, technika i taktyka jazdy niedoświadczonego kierowcy. Ponadto: „Deklaracja Nieobojętności” Rzecznika Instruktorów i Wykładowców oraz piknik branżowy dobrych praktyk.  
  • 21.10.2016 r. II Międzynarodowa Konferencja, Wrocław.
    Tematyka: proces kształcenia w zakresie transportu ze szczególnym uwzględnieniem LifeLongLearning; innowacyjne technologie i metody kształcenia w obszarze transportu i logistyki; dobre praktyki w nauczaniu specjalistów branży TSL; doskonalenie kompetencji zawodowych – certyfikacje i szkolenia;  bezpieczeństwo w transporcie XXI wieku.