• 02-03.06.2017 r. Kongres Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy 2017 “Prawo + Odpowiedzialność + Sukces”, Warszawa.
    Tematyka: wpływ regulacji prawnych na brd, odpowiedzialność instruktora nauki jazdy, bariery przy wdrażaniu standardów szkolenia kierowców, akredytacja OSK w systemie oświaty, szkolenie i egzaminowanie na kat. AM, wspólne działania WORD i OSK na rzecz br. Ponadto ”Deklaracja Dobrej Roboty” Rzecznika Instruktorów i Wykładowców oraz piknik branżowy dobrych praktyk.
  • 27.10.2017 r. Konferencja Naukowa „Zespół obturacyjnego bezdechu sennego a bezpieczne kierowanie pojazdem w świetle najnowszych wytycznych Unii Europejskiej”, Łódź.
    Tematyka: czym jest bezdech obturacyjny w czasie snu (OBS), groźne następstwa kardiologiczne bezdechu sennego, obturacyjny bezdech senny a wypadki samochodowe, skutki ekonomiczne bezdechu obturacyjnego, postępowanie orzecznicze u kierowców z podejrzeniem bezdechu obturacyjnego w świetle najnowszych wytycznych Unii Europejskiej, zastosowanie symulatorów w ocenie zdolności prowadzenia pojazdów, metody diagnozowania oraz leczenia zespołu bezdechu sennego.
    W drugiej części dnia odbyły się warsztaty naukowe pt.: „Kierowca zawodowy – świadomość zagrożeń i umiejętność przeciwdziałania”. Współorganizatorem był Instytut Medycyny Pracy, Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym, Grupa IMAGE i Philips Polska.