PREZES PREZYDIUM KLASTRA
:

Witold Wiśniewski

CZŁONKOWIE PREZYDIUM:

Wacław Ochota
Stanisław Paterek
Dagmara Romanowicz
Adam Próchnicki

SEKRETARZ KLASTRA:

Alicja Gajlewicz