Rada Konsultacyjna Inicjatywy. (Uchwała)

Na wniosek Prezydium Polskiego Klastra Edukacyjnego Zarząd Fundacji w dniu 10 czerwca br. powołał Radę Konsultacyjną Społecznej Inicjatywy na rzecz powołania Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów. Jest to grono ekspertów, którzy swoją funkcję będą pełnili w formule pro publico bono, zadeklarowało wsparcie merytoryczne – w zakresie prawa, psychologii, pedagogiki, metodologii, kwalifikacji, medycyny, bankowości, ubezpieczeń itd. Rada w składzie:

 1. Andrzej Bogdanowicz, dyrektor generalny OZPTD, b. dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Transportu
 2. prof. dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz, Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi
 3. prof. dr hab. Jarosław Buszko, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 4. prof. dr inż. Zbigniew J. Czajkiewicz, Dean Emeritus College of Science and Engineering University of Houston, USA
 5. Zbigniew Drexler, ekspert prawa drogowego, autor podręczników dla kierowców
 6. Marek Dworak, sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD w Krakowie, dyrektor MORD w Krakowie
 7. Jerzy Folga, b. dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Transportu
 8. dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. Politechniki Gdańskiej, prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej
 9. dr hab. inż. Witold Luty, dyrektor Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie
 10. Andrzej Markowski, psycholog, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Psychologów Transportu w Polsce
 11. dr Ewa Odachowska, psycholog transportu w ITS, adiunkt w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 12. Mirosław Oliferuk, sekretarz Wojewódzkiej Rady BRD w Białymstoku, dyrektor WORD w Łomży, Dziekan Korpusu Ambasadorów Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym
 13. dr Marcin Pawęska, rektor Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu, prezes Chartered Institute of Logistics and Transport CILT (UK)
 14. dr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK, dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 15. Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Zarządu Związku Banków Polskich, doctor honoris causa Szkoły Głównej Handlowej
 16. Zbigniew Rapciak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury w latach 2008-2009
 17. dr hab. Adam Tarnowski, prof. UW, kierownik Studium Psychologii Transportu UW, wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 18. dr hab. Roman Uździcki, prof. WSH w Lesznie, egzaminator nadzorujący WORD w Zielonej Górze
 19. Mariusz Wasiak, główny specjalista w Biurze Ruchu Drogowego KG Policji
 20. Maciej Wroński – prezes Związku Pracodawców TLP, członek zarządu Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego, b. dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Transportu, prezes Towarzystwa Trzeźwości Transportowców.