Standard Usług Zdalnego Uczenia się SUZ 2021. (luty 2021) 

Założenia regionalnej polityki klastrowej 

Samorząd zawodowy gwarantem bezpieczeństwa jednostki. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji we współpracy z Mazowieckim Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego 2 czerwca 2017 r