• 20.12.2016 r. Spotkanie Prezydium Klastra, Warszawa
    Tematyka: podsumowanie działalności w 2016 r., sprawozdanie roczne, plan działania na rok 2017.
  • 12.07.2016 r. Spotkanie Prezydium Klastra, Koźmin Wielkopolski
    Tematyka: strategia klastra, projekty unijne, Rejestr Usług Rozwojowych, budżet i wydatki PKE