• 20.12.2018 r.  Spotkanie Prezydium PKE, telekonferencja.
  Tematyka: działania Grupy Inicjatywnej SZIE – dyskusja, plan działania PKE w roku 2019.
 • 12.12.2018 r.  Spotkanie Prezydium PKE, Warszawa.
  Tematyka: utworzenie Grupy Inicjatywnej na rzecz powołania samorządu zawodowego instruktorów i egzaminatorów, powołanie Komitetu Koordynującego oraz sekretariatów zespołów ds.: przeglądu kwalifikacji, prawa, innowacji i rozwoju.
 • 16.10.2018 r.  Spotkanie Prezydium PKE, Warszawa.
  Tematyka: idea samorządu zawodowego instruktorów i egzaminatorów, program spotkania plenarnego oraz seminarium pt „Innowacyjne kwalifikacje w  transporcie drogowym”, powołanie zespołu ekspertów nt (pod)sektorowej ramy kwalifikacji szkolenia  kierowców, przyjęcie nowych członków klastra, aprobata przyjęcia Fundacji w poczet członków CIECA.
 • 06.09.2018 r.  Spotkanie Prezydium PKE, telekonferencja.
  Tematyka: dyskusja nt udziału w CIECA, samorząd zawodowy w Polsce – doświadczenia, zagrożenia, skutki społeczne.
 • 10.01.18 r. Spotkania Prezydium Klastra, Warszawa.
  Tematyka: ocena stopnia spełniania kryteriów Kluczowego Klastra Krajowego, strategia PKE i analiza SWOT, plany PKE w roku 2018.