• 08.06.2018 r. Kongres Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy 2019 „Samorząd Zawodowy Iinsruktorów i Egzaminatorów – INNOWACYJNOŚĆ, POSTĘP, JAKOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO”, Warszawa
    Tematyka: Mobilność – przyszłość szkolenia i egzaminowania, Samorząd zawodowy instruktorów i egzaminatorów, Kierowca doskonały – Instruktor doskonały.