• 21.12.2020. Podsumowanie działań w roku 2020 i plan działań w roku 2021
  • 23.04.2020. Ocena bieżącej sytuacji w branży szkolenia i egzaminowania. Tematyka videospotkania plenarnego PKE.
  • 7.05.2020. Zawieszenie obowiązku uiszczania składek członkowskich PKE
  • 16.04.2020. Informacje nt możliwości wsparcia finansowego OSK
  • 8.04.2020. Nowe warunki działalności OSK – wymiana dobrych praktyk