• 6-7.11.2015 r. VI Spotkanie Plenarne PKE, Wrocław (po konferencji naukowej).
  Tematyka: ochrona danych osobowych w firmie szkoleniowej, nowe narzędzia dydaktyczne w szkoleniu kierowców zawodowych, nowe konkursy finansowane ze środków EFS, zakres współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorców w PKE.
 • 09-10.09.2015 r. V Spotkanie Plenarne PKE, Warszawa.
  Tematyka: efektywności badań psychologicznych kierowców, poprawności zawierania umów o pracę, rozwoju usług szkoleniowych OS/OSK i możliwości pozyskania środków unijnych, promocja PKE i system informacji wewnętrznej. Ponadto sesja historyczna pt. „Ślady Starej Pragi”.
  Szkolenie ekojazdy na pojazdach SCANIA.
 • 23-04.2015 r. IV Spotkanie Plenarne PKE, Łuków.
  Tematyka: kryteria dostępu do Rejestru Usług Rozwojowych, standaryzacja usług OS/OSK, nowe konkursy POKL, powołanie grup zadaniowych PKE, możliwości i potrzeby szkół zawodowych, nowe produkty eko w transporcie. Ponadto sesja historyczna  pt. „Perły Lubelszczyzny – Kozłówka”.
 • 27.02.2015 r. III Spotkanie Plenarne PKE, Kraków.
  Tematyka: rozwój szkolnictwa zawodowego w sektorze transportu drogowego oraz możliwości pozyskiwania środków unijnych w szkoleniu kadr. Ponadto prezentacja nowych rozwiązań w samochodzie ciężarowym MAN oraz sesja historyczna pt. „Śladem europejskiej tożsamości Krakowa”.