• 07.12.2015 r. Spotkanie Prezydium PKE, Łuków.
    Tematyka: spotkanie podsumowujące rok działalności, przedstawienie i przyjęcie sprawozdania, sprawy organizacyjne, finansowe, kadrowe i utworzenie biura.
  • 14-15.05.2015 r.  Spotkanie Prezydium PKE, Warszawa.
    Tematyka: zarys strategii PKE, standaryzacja usług OS i OSK, utworzenie szkoły policealnej zawodowej PKE, warunki spełniania Krajowego Klastra Kluczowego, Grupy Projektowe PKE, współpraca z placówkami naukowymi: MWSL Wrocław, ITR, UTH, współpraca międzynarodowa, sprawy organizacyjne, finansowe, kadrowe i utworzenie biura