• 14.12 2022. Podsumowanie działań w roku 2022 i plan działań w roku 2023-2024
  • 8.12.2022. Informacja nt finansów PKE w roku 2019 oraz 2020-2022.
  • 9.11.2022. Tematykę spotkania plenarnego PKE zaplanowanego na 16.11.2022
    Agenda seminarium „Kompetencje w sektorze transportu drogowego”.
  • 31.05.2022. Główne postulaty klastra adresowane do DTD MI
  • 2.04.2022. Telekonferencja z udziałem zarządu związku pracodawców OSK
  • 9.03.2022. Stanowisko PKE w sprawie zmian w szkoleniu kierowców zawodowych i wdrażania systemu teleinformatycznego (PKZ)
    Program konferencji „Okrągły Stół 2022: Co możemy zrobić żeby kierowcy byli lepsi?”