• 23.03.2018 r. II Powiatowy Kongres Żywieniowy, Gostynin.
    Organizator Gostynińskie Centrum Edukacji przy współpracy  administracji powiatowe, Instytutu Medycyny Pracy i innych członków PKE. W programie m.in. prezentacja wyrobów lokalnych przedsiębiorstw i szkoły zawodowej.
  • 08.06.2018 r. Kongres Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy 2018 „Standard, kompetencje, bezpieczeństwo”, Warszawa.
    Tematyka: sylwetki kierowcy, kandydata na kierowcę i nauczyciela jazdy, ewaluacja szkolenia młodych kierowców – wnioski z 50. kongresu CIECA, nowy harmonogram CEPIK 2.0 – zadania dla OSK, przyczyny wypadków drogowych a jakość szkolenia kierowców, co dalej z projektem zmian w ustawie o kierujących pojazdami, Deklaracja Rzecznika Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy, wspólne działania WORD i OSK na rzecz brd. Ponadto wystawa tematyczna oraz zwiedzanie Stadionu PGE Narodowego.
  • 3.11.2018 r.  seminarium „Rozwój innowacyjnych kwalifikacji w transporcie drogowym”, Warszawa.
    Tematyka: sektorowe ramy kwalifikacji, społeczne kompetencje instruktorów i egzaminatorów, nowe standardy opisów zawodów, zmiany statusu zawodów instruktora i egzaminatora, społecznej inicjatywy nieobojętnych na rzecz powołania samorządu zawodowego instruktorów i egzaminatorów.