• 11.12.2019 r. Warszawa.
    Posiedzenie Komitetu Redakcyjnego projektu ustawy o Samorządzie Zawodowym Instruktorów i Egzaminatorów