• 23-04.2015 r., Łuków,

Ekspertyzy prawne dla PKE (przygotowane przez Kancelarię Prawną Stopczyk & Wspólnicy):
– Memorandum nt zawierania umów handlowych i zakazu działań konkurencyjnych
– Memorandum nt obowiązków firm w zakresie ochrony danych osobowych
– ABC umów o pracę czyli nawiązywanie i rozwiązywanie umowy o pracę