Postanowieniem Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym i Polskiego Klastra Edukacyjnego, utworzono Grupę Inicjatywną oraz przyjęto jej strukturę. W skład Grupy wchodzi:

Komitet Koordynujący

– prowadzi działalność promocyjną i informacyjną
– organizuje spotkania w środowisku
– współpracuje z innymi organizacjami i instytucjami
– koordynuje współpracę Zespołów
– przygotowuje projekty dokumentów i wniosków
– prowadzi dokumentację Inicjatywy

Skład sekretariatu Komitetu: Tomasz Matuszewski – Przewodniczący, Wacław Ochota, Stanisław Paterek, Adam Próchnicki, Dagmara Romanowicz – Sekretarz.

Zespół ds. przeglądu kwalifikacji

– dokonuje przeglądu opisów kwalifikacji regulowanych w branży
– określa wymogi kwalifikacyjne kadry
– przygotowuje wniosek o opracowanie podsektorowej ramy kwalifikacji
– przygotowuje wniosek do ministra właściwego ds. transportu o przegląd kwalifikacji w transporcie drogowym

Skład sekretariatu Zespołu: Filip Grega, Marek Górny, Andrzej Markowski.

Zespół ds. przeglądu prawa

– dokonuje przeglądu spójności przepisów prawa w zakresie ruchu drogowego, wykonywania zawodu instruktora i egzaminatora oraz szkolenia i egzaminowania
– dokonuje przeglądu spójności innych ustaw, które są powiązane ze szkoleniem i egzaminowaniem

Skład sekretariatu Zespołu: Krzysztof Kołodziejczak, Andrzej Pasek, mec. Przemysław Stopczyk.

Zespół ds. innowacji i rozwoju

– przygotowuje koncepcję organizacji samorządu zawodowego instruktorów i egzaminatorów
– proponuje sposób wykorzystania nowoczesnych technologii w szkoleniu i egzaminowaniu
– opracowuje koncepcję dostosowanych do współczesnych realiów zmian w szkoleniu i egzaminowaniu

Skład sekretariatu Zespołu: Karol Kreft, Sławomir Moszczyński, Mariusz Sztal.

W działaniach Zespołu ds. przeglądu kwalifikacji wezmą udział: Tomasz Barnaś, Wiesław Heba, Artur Olszewski, Grzegorz Paulewicz oraz Arkadiusz Żukowski. Akces do Zespołu ds. przeglądu prawa zgłosili: Włodzimierz Falencikowski, Piotr Kiedrowski, Mariusz Markowski i Piotr Wojciechowski. Natomiast do Zespołu ds. innowacji i rozwoju: Krzysztof Cuprjak, Patryk Domalewski, Mariusz Jodko, Rafał Michalczak, Marcin Płaszewski i Marek Romanowicz. Harmonogram prac poszczególnych Zespołów opracują ich sekretariaty.