Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym została ustanowiona 29 marca 1993 roku przez: Wojciecha Rosieckiego, Sławomira Wojciecha Gołębiowskiego, Grupę Image Sp. z o.o. reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Witolda Wiśniewskiego oraz Instytut Transportu Samochodowego reprezentowany przez Dyrektora prof. Czesława Łepkowskiego. Konsekwencja w działaniu sprawiła, że została uznana za Organizację Pożytku Publicznego. Podejmując zadania z zakresu wychowania komunikacyjnego, promocji brd, inicjatyw na rzecz zmian prawa, w kolejnych latach realizowała skromnymi, społecznymi siłami niezbyt może spektakularne, ale pożyteczne zadania.

W przeszłości w różnych miejscowościach w Polsce Fundacja organizowała spotkania z nauczycielami poświęcone metodyce i dydaktyce wychowania komunikacyjnego najmłodszych. Licznym szkołom, przedszkolom i domom dziecka przekazywała kamizelki odblaskowe i pomoce do prowadzenia zajęć lekcyjnych. Przygotowała i opublikowała specjalne wydawnictwa o charakterze popularnym: np. wkładka (nakład 300 tys. egz.) w tygodniku „Polityka” na temat bezpiecznej podróży samochodem na wakacje, współpraca w przygotowaniu dodatku do gazet regionalnych pt. „Bezpieczna droga” (łączny nakład 680 tys. egz.), Książeczka Kierowcy (ponad 100 tys. egz.).

W 2014 roku Fundacja była inicjatorem powołania i sama przystąpiła do Polskiego Klastra Edukacyjnego. W roku 2015 – wznowiła wydawanie Biuletynu Informacyjnego „Prawo Jazdy”, który jest nieodpłatnie przekazywany do trzech i pół tysiąca OSK, osób związanych ze środowiskiem szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców oraz brd.

Od roku 2015 Fundacja coraz więcej uwagi, czasu i wysiłku poświęca kwestiom podnoszenia jakości szkolenia kandydatów na kierowców i kierowców, m.in. organizując w kolejnych latach Kongresy Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy, Konferencje Naukowe oraz Metodyczne. Eksperci Fundacji uczestniczą w pracach komisji i zespołów doradczych, m.in. Ministra Infrastruktury i Budownictwa, które pracują nad zmianą prawa, w tym Ustawy o kierujących pojazdami.

Ważną, stanowiącą powód do dumy formą aktywności Fundacji jest Korpus jej Ambasadorów – kilkudziesięcioosobowe grono ekspertów, entuzjastów – ludzi nieobojętnych, którzy w różnych regionach Polski promują bezpieczeństwa ruchu drogowego i dbają o nie.