• 26.07.2019 r.  Spotkanie Prezydium PKE, Warszawa.
    Tematyka: działania Komitetu Redakcyjnego w Grupie Inicjatywnej SZIE.
  • 06.05.2019 r. Spotkanie Prezydium PKE, Warszawa.
    Tematyka: zatwierdzenie sprawozdania finansowego 2018 i zatwierdzenie uchwał, plan wydatków 2019, ocena dotychczasowych działań SZIE, taktyka najbliższych przedsięwzięć.