• 28.10.2017 r. XII Spotkanie Plenarne PKE, Łódź.
    Dyskusja nt aktualizacji strategii PKE, praktycznego podejścia polityki ochrony danych osobowych w MŚP, wspólnych projektów przedsiębiorców i nauki. Ponadto zwyczajowo sesja historyczna „Łódź – ludzie, innowacyjność, kultura”.
  • 3.06.2017 r. XI Spotkanie Plenarne PKE, Warszawa.
    Dyskusja nt kryteriów Krajowego Klastra Kluczowego, wykorzystaniu środków publicznych w ramach BUR oraz udział PKE w konsultacjach społecznych w projektach zmian szkolenia i egzaminowania kierowców.
  • 10-11.03.2017 r. X Spotkanie Plenarne, Warszawa/Sobienie Królewskie.
    Tematyka: zmiany w przepisach ustawy o kierujących i w prawie gospodarczym dotyczącym MŚP, projekty zmian dyrektywy UE o kwalifikacji kierowców zawodowych, przekształcenia OS/OSK w spółkę prawa handlowego. Członkowie PKE otrzymali rekomendacje PIMOT-u, stowarzyszenia SPINKA i Grupy IMAGE spełniające warunki organizacji szkolenia osób niepełnosprawnych. Równocześnie odbyły się warsztaty dla pracowników OSK/OS w zakresie zastosowania nowych narzędzi informatycznych.