• 13.11.2018 r.  XIV Spotkanie Plenarne PKE, Warszawa.
    Seminarium „Rozwój innowacyjnych kwalifikacji w transporcie drogowym”.
  • 22.03.2018 r. XIII Spotkanie Plenarne PKE, Gostynin.
    Dyskusja nt zaktualizowanej wersji strategii PKE i plan działań na lata 2018-2019.  Ponadto: kwalifikacje usług rozwojowych, standardy usług szkoleniowych, korzystanie narzędzi społecznościowych. W sesji historyczno-krajoznawczej zwiedzanie kopalni soli w Kłodawie.