• 4-5.11.2021. VII Kongres Klastrów Polskich (zdalnie)