II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Jakość kształcenia a bezpieczeństwo w transporcie”

W dniu 21.10.2016 we Wrocławiu odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Jakość kształcenia a bezpieczeństwo w transporcie”.

Zakres tematyczny konferencji obejmował:

 • Proces kształcenia w zakresie transportu ze szczególnym uwzględnieniem Life Long Learning.
 • Innowacyjne technologie i metody kształcenia w obszarze transportu i logistyki.
 • Dobre praktyki w nauczaniu specjalistów branży TSL.
 • Doskonalenie kompetencji zawodowych – certyfikacje i szkolenia.
 • Bezpieczeństwo w transporcie XXI wieku.
 • Zarządzanie w branży TSL.

Organizatorami konferencji byli:

 • Polski Klaster Edukacyjny
 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym
 • The Chartered Institute of Logistics and Transport PL
 • Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera

Partnerami konferencji byli:

 • Automobilklub Polski
 • Grupa IMAGE
 • Stowarzyszenie Pracodawców „Transport Logistyka Polska”
 • Stowarzyszenie Pracodawców „Polska Unia Transportu”
 • Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce

Patroni medialni:

 • Oficyna Wydawnicza ATUT
 • Transport Manager
 • Prawo Drogowe@News
 • Przewoźnik
 • Magazynowanie i Dystrybucja
 • logistyczny.com
 • Polski Traker
 • Top Logistyk

Uczestnikami byli: kadra naukowa, dyrektorzy szkół, przedsiębiorcy prowadzący OSK, eksperci brd, członkowie Polskiego Klastra Edukacyjnego.

Komitet naukowy konferencji tworzyli:

 • prof. dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz – Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi
 • dr inż. Anna Dzikowska – MWSLiT we Wrocławiu
 • dr inż. Krzysztof Grzegorczyk – Techniczny Dozór Transportowy
 • prof. dr hab. inż. Zdzisław Kordel – Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Leszek Mindur – MWSLiT we Wrocławiu
 • dr Ewa Odachowska – Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie
 • dr Marcin Pawęska – MWSLiT we Wrocławiu
 • mgr inż. Anna Sałamacha – MWSLiT we Wrocławiu
 • dr inż. Zbigniew Sebastian – MWSLiT we Wrocławiu
 • prof. dr hab. inż. Miroslaw Seidl – Žilinska Univerzita v Žiline, Słowacja
 • dr hab. inż. Andrzej Surowiecki – MWSLiT we Wrocławiu
 • prof. dr hab. inż. Ladislav Šimak – Žilinska Univerzita v Žiline, Słowacja
 • prof. nzw. dr hab. inż. Marcin Ślęzak – Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie
 • dr hab. Adam Tarnowski – Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie

Tematy referatów:

 • dr inż Anna Dzikowska, “Reklama przy drodze a bezpieczeństwo w transporcie”
 • dr inż Czesław Kolanek, mgr inż Adam Nowak, mgr inż Michał Janicki, “Zagrożenia w transporcie osób i towarów”
 • dr hab. inż. Andrzej Surowiecki, “Problemy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych”
 • dr Ryszard Michałowski, “Gaz ziemny w transporcie, bezpieczne zastosowanie”
 • mgr Patrycja Omachel-Półchłopek, “Lifelong Learning Programme – Zagrożenia w transporcie osób i towarów”
 • mgr inż. Anna Sałamacha, “Zarządzanie w branży TSL”
 • mgr Jakub Tuczapski, “Prawne aspekty eksploatacji pasa drogowego”
 • dr Ewa Odachowska, “Czynniki psychologiczne mające wpływ na prowadzenie pojazdu w kontekście szkolenia kierowców zawodowych”
 • inż. Rafał Grodzicki, „Zmiany w szkoleniu”
 • mgr inż. Mariusz Sztal, „Co nowego w szkoleniu?”
 • mgr Tomasz Matuszewski, “Kształcenie elementów postrzegania ryzyka w procesie szkolenia kierowców”
 • mgr inż. Maria Dąbrowska-Loranc, “Jakość kształcenia kierowców a certyfikacja ośrodków szkolenia”
 • prof. dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz, “Zastosowanie symulatorów do badania sprawności psychofizycznej kierowców“
 • dr n. med. Jadwiga Siedlecka, “Obturacyjny bezdech senny a bezpieczne kierowanie pojazdem”
 • dr n. med. Elżbieta Gadzicka, “Zmęczenie kierowców jako przyczyna wypadków”