IV Spotkanie Plenarne

Standaryzacja usług OS i OSK była jednym z tematów kolejnego spotkania członków założycieli Polskiego Klastra Edukacyjnego, które odbyło się w dniach 23-24 kwietnia 2015 roku w Łukowie. W dniach 23-24 kwietnia 2015 roku w Łukowie odbyło się 4. Spotkanie Plenarne Polskiego Klastra Edukacyjnego. Tematyka dotyczyła m.in. standaryzacji usług OS i OSK, doskonalenia kadr i zarządzania, rozwoju szkolnictwa zawodowego w branży transportowej, programów „Wiedza Edukacja Rozwój” (PO WER) i „Inteligentna Gospodarka” (PO IG). Spotkanie, tak jak i poprzednie, było platformą dyskusji i wymiany dobrych praktyk. „Standaryzacja naszych firm, zdecydowanie przyczyni się do podniesienia jakości usług szkoleniowych” – ocenił Maciej Zaręba, członek PKE, właściciel Ośrodka Szkolenia Kierowców „Filip” z Wysokiego Mazowieckiego (woj. podlaskie). Gośćmi spotkania byli: Janusz Kozioł starosta powiatu łukowskiego, Krzysztof Konstanty dyrektor Powiatowego Zespołu Oświatowego w Łukowie, Adam Czarnowski ekspert Driving Standard Agency (DSA) Ministerstwa Transportu Wielkiej Brytanii oraz Ewa Krzykowska ekspert programów EFS. W pracach 4. Spotkania PKE uczestniczył ponadto zarząd Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym, tj. Bożenna Chlabicz i Mirosław Szadkowski. „Wraz z żoną cieszymy się, że uczestnicy wybrali naszą nową siedzibę na miejsce dyskusji” – powiedział Jerzy Zabielski, właściciel OSK „Szkol-Drew” w Łukowie, organizator spotkania, które tradycyjnie zakończono sesją historyczną – tym razem pt. „Perły Lubelszczyzny – Kozłówka”. Wsparcie medialne spotkania – Tygodnik Prawo Drogowe@News