Uroczyste wręczenie odznaki honorowej Zasłużony dla Transportu Rzeczypospolitej Polskiej

Tematyka:

– Wpływ regulacji prawnych na brd
– Misja i odpowiedzialność instruktora nauki jazdy”
– Efekty pracy Zespołu Doradczego Ministra Infrastruktury i Budownictwa
– projektowanie zmiany w ustawach o ruchu drogowym i o kierujących pojazdami”
– Instruktor nauki jazdy – zawód wysokiego ryzyka
– Bariery przy wdrażaniu standardów szkolenia kierowców
– Certyfikacja ośrodków szkolenia kierowców
– Akredytacja OSK w systemie oświaty
– Szkolenie i egzaminowanie na kat. AM
– Wspólne działania WORD i OSK na rzecz brd

Atrakcje:

– Lunch
– Branżowy Piknik Szkoleniowy
– Prezentacje nowych technologii

 

Tematyka referatów:

– Czym jest bezdech obturacyjny w czasie snu (OBS)
– Groźne następstwa kardiologiczne bezdechu sennego
– Obturacyjny bezdech senny a wypadki samochodowe
– Skutki ekonomiczne bezdechu obturacyjnego
– Postępowanie orzecznicze u kierowców z podejrzeniem bezdechu obturacyjnego w świetle najnowszych wytycznych Unii Europejskiej
– Zastosowanie symulatorów w ocenie zdolności prowadzenia pojazdów
– Metody diagnozowania oraz leczenia zespołu bezdechu sennego

Druga część Konferencji poświęcona była warsztatom naukowym pt.: „Kierowca zawodowy – świadomość zagrożeń i umiejętność przeciwdziałania”

Tematyka:

– Raport z badań dot. zagrożeń zdrowotnych w środowisku kierowców zawodowych
– Skutki zdrowotne narażenia na wybrane czynniki chemiczne w środowisku pracy
– Zanieczyszczenia komunikacyjne – główne źródło narażenia kierowców na czynniki chemiczne
– Antyoksydanty – czy pomagają zachować dobry stan zdrowia
– Szkolenie osób wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych
– Warunki skutecznego szkolenia kursowego kierowców