Uroczyste wręczenie odznaki honorowej Zasłużony dla Transportu Rzeczypospolitej Polskiej

Tematyka:

– Wpływ regulacji prawnych na brd
– Misja i odpowiedzialność instruktora nauki jazdy”
– Efekty pracy Zespołu Doradczego Ministra Infrastruktury i Budownictwa
– projektowanie zmiany w ustawach o ruchu drogowym i o kierujących pojazdami”
– Instruktor nauki jazdy – zawód wysokiego ryzyka
– Bariery przy wdrażaniu standardów szkolenia kierowców
– Certyfikacja ośrodków szkolenia kierowców
– Akredytacja OSK w systemie oświaty
– Szkolenie i egzaminowanie na kat. AM
– Wspólne działania WORD i OSK na rzecz brd

Atrakcje:

– Lunch
– Branżowy Piknik Szkoleniowy
– Prezentacje nowych technologii