Kongres Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy 2018

W dniu 8 czerwca 2018 roku na stadionie PGE Narodowego w Warszawie odbył się Kongres Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy 2018 „Standard, kompetencje, bezpieczeństwo”. Jesteśmy nieobojętni wobec fundamentalnych potrzeb każdego człowieka. Najważniejszą jest bezpieczeństwo (…) – zapisano w Deklaracji odpowiedzialności.

PKE Partnerem Strategicznym Kongresu

Organizatorem Kongresu była Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym. Partnerem kompleksowym – Grupa IMAGE, a partnerem strategicznym – Polski Klaster Edukacyjny. Ponadto partnerami byli: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Przemysłowy Instytut Motoryzacyjny, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, Instytut Transportu Samochodowego, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie Psychologów Transportu w Polsce, WORD w Warszawie, Związek Pracodawców „Transport Logistyka Polska”, Automobilklub Polski, Związek Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce oraz Happy Miles SA. Partnerem technologicznym był Samsung.

W Kongresie uczestniczyli: instruktorzy nauki jazdy, egzaminatorzy, metodycy, pracownicy nauki, eksperci bezpieczeństwa. Łącznie ponad 350 osób z całego kraju. Gośćmi Kongresu byli, m.in.: posłowie Artur Zasada i Mirosław Suchoń, członkowie parlamentarnej Komisji Infrastruktury, Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady BRD, Bogusław Oleksiak, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury, Robert Domagała, zastępca dyrektora Departamentu Systemów Państwowych w Ministerstwie Cyfryzacji, Mariusz Wasiak z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Przesłania do uczestników skierowali: prof. Bogusław Liberadzki, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, Elżbieta Rafalska, minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Rene Classen, prezydent CIECA.

W czasie sesji plenarnej odbył się panel nt. „Sylwetka kierowcy, kandydata na kierowcę i nauczyciela jazdy – a realia kulturowe i psychologiczne w ruchu drogowym”. Wzięli w nim udział psychologowie transportu: dr Anna Łuczak, dr Ewa Odachowska, Andrzej Markowski i Andrzej Najmiec.

W trakcie Kongresu przedstawiony został także harmonogram prac nad projektem ustawy o kierujących oraz harmonogram wdrożenia CEPIK 2.0. Omówiono też europejskie priorytety w zakresie szkolenia kierowców oraz główne przyczyny wypadków w Polsce.

Rzecznik Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy – Tomasz Matuszewski – ogłosił „Deklarację Odpowiedzialności”. Podczas poprzednich Kongresów Rzecznik przedstawił „Deklarację Nieobojętności” (w roku 2016) i „Deklarację Dobrej Roboty” (w roku 2017).

Na wniosek Fundacji minister infrastruktury przyznał 11 osobom honorowe odznaki „Zasłużony dla Transportu Rzeczpospolitej Polskiej”.

Społeczność kongresu wspiera starania ustanowienie dnia 7 sierpnia „Dniem Instruktora Nauki Jazdy” – informowała prezes Bożenna Chlabicz.