PREZES PREZYDIUM KLASTRA
:

Witold Wiśniewski

CZŁONKOWIE PREZYDIUM:

Wacław Ochota
Stanisław Paterek
Dagmara Romanowicz
Mariusz Szczepanik
Andrzej Szope

SEKRETARZ KLASTRA:

Alicja Gajlewicz