• 21-23.10.2016 r. IX Plenarne Spotkanie PKE, Praga – wspólny wyjazd członków klastra

Tematyka:

– spotkanie z członkiem klastra w oddziale firmy w Pradze
– wymiana dobrych praktyk
– zwiedzanie Pragi z przewodnikiem

 

Tematyka:

– Nowe rozporządzenia dot. szkolenia i egzaminowania
– Podstawa programowa zawodu kierowca-mechanik
– Zakres i harmonogram opracowanie strategii PKE
– Standaryzacja usług PKE i certyfikacja
– Zmiany w prawie pracy
– Cykl szkoleń kadry PKE
– Zasady pisania wniosków o środki unijne
– Dalszy rozwój PKE, sprawozdanie za rok 2015, plan na rok 2016
– Stanowisko PKE

 

  • 11.06.2016 r. VIII Spotkanie Plenarne, Falenty

Tematyka:

– projekty unijne z udziałem PKE
– obowiązki przedsiębiorcy w zakresie danych osobowych
– memorandum kancelarii Stopczyk & Partnerzy