• 26.07.2019 r.  Spotkanie Prezydium PKE, telekonferencja
    Tematyka: działania Komitetu Redakcyjnego w Grupie Inicjatywnej SZIE.