Spotkanie Prezydium PKE

W dniach 14-15 maja 2015 r. odbyło się spotkanie Prezydium Polskiego Klastra Edukacyjnego.

Wzięli w nim udział:
– Wacław Ochota z Jarosławia
– Andrzej Szope z Warszawy
– Adam Próchnicki z Siedlec
– Mariusz Szczepanik z Krakowa
– Stanisław Paterek z Koźmina Wlkp.
– Alicja Gajlewicz z Warszawy
– Witold Wiśniewski z Warszawy
oraz zarząd Fundacji Zapobiegania Wypadkom Drogowym.

Gośćmi byli:
– Ewa Krzykowska, specjalista w zakresie projektów z wykorzystaniem środków UE
– dr hab. Adam Tarnowski, psycholog transportu, prof. UW.

Dyskutowano o:
– standaryzacji usług OS i OSK
– rozwoju szkolnictwa zawodowego
– krajowych klastrach kluczowych
– zadaniach zespołów projektowych PKE.

Zaplanowano kolejne spotkania plenarne PKE oraz konferencje.