Spotkanie założycielskie

12 grudnia 2014 roku zawiązany został klaster pod nazwą Polski Klaster Edukacyjny. Członkami założycielami klastra są przedsiębiorcy z 9 województw, głównie z branży szkolenia kierowców. Koordynatorem Polskiego Klastra Edukacyjnego jest Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym.

Obszarem działania klastra jest szeroko rozumiana edukacja zawodowa, w tym kształcenia i doskonalenia kadr transportowych i motoryzacyjnych. Klaster jest otwarty na innych przedsiębiorców, organizacje, instytucje, placówki naukowe i oświatowe.

Prace przygotowawcze klastra trwały kilka miesięcy. Grupa inicjatywna przedsiębiorców już dawno dostrzegła konieczność integracji gospodarczej, która poprzez synergię pozwoli rozwinąć ich firmy. Uznano, że forma klastra będzie najbardziej efektywna. Na inauguracyjnym spotkaniu wyłoniono prezydium klastra oraz przyjęto plan działania. Odbyło się też pierwsze szkolenie z zakresu prawa i metodyki.

Uroczyste podpisanie umowy klastra odbyło się w siedzibie Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Stanisław Paterek w Koźminie Wlkp.