04-05.03.2016 r. VII Spotkanie Plenarne, Tarczyn

Szkolenie „Profesjonalna obsługa klienta OSK/OS”

– Moduł szkoleniowy 1: EFEKTYWNA KOMUNIKACJA Z KLIENTEM
– Moduł szkoleniowy 2: SYTUACJE TRUDNE W KOMUNIKACJI Z KLIENTAMI OSK
– Moduł szkoleniowy 3: ASERTYWNOŚĆ W OBSŁUDZE KLIENTA
– Moduł szkoleniowy 4: STANDARYZACJA W OBSŁUDZE KLIENTA W OSK
– Moduł szkoleniowy 5: ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE