I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Transport drogowy XXI wieku”

Wroclaw_6.11

W dniu 6 listopada 2015 roku we Wrocławiu odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod hasłem „Transport drogowy XXI wieku”.

Inicjatorem konferencji był Polski Klaster Edukacyjny, a organizatorami: Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym oraz The Chartered Institute of Logistics and Transport (UK) – Polska. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego był Janusz Pawęska – kanclerz MWSLiT.

Partnerzy Konferencji to: Automobilklub Polski, Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, Związek Pracodawców „Transport Logistyka Polska”, Związek „Polska Unia Transportu” oraz Grupa IMAGE.

Celem konferencji była próba opisania potrzeb kompetencyjnych transportu drogowego, a także dyskusja na temat nowych systemów w transporcie i logistyce. Konferencja stała się też forum wymiany doświadczeń w zakresie kształcenia i doskonalenie kadr w transporcie i logistyce.

Komitet naukowy konferencji utworzyli:

 • prof. dr hab. Leszek Mindur – Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • prof. dr hab. inż. Zdzisław Kordel – Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. inż. Ladislav Šimak – Žilinska univerzita v Žiline, Słowacja
 • prof. dr hab. inż. Miroslaw Seidl – Žilinska univerzita v Žiline, Słowacja
 • prof. dr hab. inż. Volodymyr Kharchenko – Narodowy Uniwersystet Lotniczy w Kijowie, Ukraina
 • dr inż. Zbigniew Sebastian – Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • dr Marcin Pawęska – Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • dr inż. Anna Dzikowska – Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • dr hab. Adam Tarnowski – Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie
 • dr inż. Krzysztof Grzegorczyk – Transportowy Dozór Techniczny
 • płk dr hab. inż Tomasz Smal – Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Konferencję otworzył Rektor Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu, dr inż. Zbigniew Sebastian. Wygłoszono następujące referaty:

 • „Logistyka przyszłości” – dr Marcin Pawęska, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • „Szkolenia CKZ i ADR w warunkach akademickich” – dr Stanisław Kwaśniowski, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • „Dobra reputacja przewoźnika” – Małgorzata Kaniewska, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Komunikacji
 • „Co dalej z transportem drogowym w Polsce – kolejne ciosy w branżę” – Maciej Wroński, przewodniczący Związku Pracodawców „Transport Logistyka Polska”
 • „Szkolenie kierowców przewożących towary niebezpieczne” – dr inż. Krzysztof Grzegorczyk, główny specjalista Transportowego Dozoru Technicznego
 • „Nieuczciwa konkurencja, a jakość szkolenia” – Leszek Luda, prezes „Polskiej Unii Transportu”
 • „Innowacyjne narzędzia diagnozy psychologicznej kierowców, wnioski z badań” – dr hab. Adam Tarnowski, prof. Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej
 • „Kursy uzupełniające dla kandydatów na kierowców w transporcie międzynarodowym” – Euzebiusz Jasiński, dyrektor Centralnego Ośrodka Szkolenia Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce
 • „Doskonalenie techniki jazdy w warunkach ekstremalnym” – Adam Goss, dyrektor szkoleń stowarzyszenia Automobilklub Polski
 • „Rola administracji w podnoszeniu kompetencji kierowców” – Tomasz Matuszewski, Starosta Gostyniński.

W czasie konferencji odbywała się wymiana dobrych praktyk Polskiego Klastra Edukacyjnego. Ekspertami byli m.in. Janusz Pawęska, Maciej Wroński, Małgorzata Kaniewska, prof. Adam Tarnowski, Tomasz Matuszewski, Euzebiusz Jasiński, Adam Goss, Krzysztof Grzegorczyk, Wojciech Smołkowski, Marek Dworak, Bożenna Chlabicz, Mirosław Oliferuk, Krzysztof Wójcik, Leszek Luda, Joanna Arendarska, Ewa Krzykowska, Jolanta Michasiewicz, Witold Podedworny. Tematyka dotyczyła m.in. praktycznych aspektów ochrony danych osobowych w firmie szkoleniowej oraz nowych regulacji prawnych OS/OSK od stycznia 2016 roku.

Wręczone zostały akty nowym członkom Polskiego Klastra Edukacyjnego: Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu oraz Instytutowi Psychologii Transportu w Warszawie.

Patronami medialnymi konferencji byli:

tygodnik „Prawo Drogowe@News”, magazyn ZMPD „Przewoźnik”, kwartalnik „Transport Manager”, miesięcznik „Polski Traker”, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe ATUT, czasopismo „Magazynowanie i Dystrybucja”, czasopismo „Top Logistyk”, portal logistyczny.com.