V Spotkanie Plenarne

W dniach 9-10 września 2015 w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie plenarne Polskiego Klastra Edukacyjnego. Tematyka spotkania dotyczyła m.in. efektywności badań psychologicznych kierowców, poprawności zawierania umów o pracę, rozwoju usług szkoleniowych OS/OSK i możliwości pozyskania środków unijnych. Odbyła się tez sesja historyczna pt. „Ślady Starej Pragi”.

Drugi dzień poświęcony był metodyce szkolenia z zakresu ekojazdy. W siedzibie firmy SCANIA zaprezentowano najnowsze rozwiązania techniczne służące ekonomicznej jeździe oraz wskazówki metodyczne w szkoleniu kierowców. Członkowie klastra mieli możliwość indywidualnego treningu w rzeczywistych warunkach drogowych na nowoczesnych ciągników SCANIA z naczepą.

Gośćmi i ekspertami V Plenarnego Spotkania PKE byli: Bożenna Chlabicz – prezes Zarządu Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym, Wojciech Pasieczny – wiceprezes Fundacji, Ewa Krzykowska – krajowy ekspert środków unijnych, prof. Adam Tarnowski – założyciel Instytutu Psychologii Transportu, Euzebiusz Jasiński – dyrektor Centralnego Ośrodka szkoleń Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, Piotr Mikiel – z-ca dyr. Departamentu Transportu ZMPD, Przemysław Pruszek – dyrektor Działu Operacyjnego VOS Logistics Polska, Jolanta Michasiewicz – redaktor naczelny Tygodnika Prawo Drogowe@News.