Uroczyste wręczenie odznaki honorowej Zasłużony dla Transportu Rzeczypospolitej Polskiej

Tematyka:

– Misja nauczyciela jazdy – podejście
– Czas na jakość – warunki konieczne efektywności szkolenia
– System szkolenia – jak miało być, jak jest, jak być
–  Deklaracja Rzecznika Instruktorów i Wykładowców
– Technika i taktyka jazdy niedoświadczonego kierowcy.

Atrakcje:

– Panowanie nad poślizgiem – ćwiczenia na ODTJ
– Nieoczekiwane zdarzenia w czasie szkolenia – warsztaty „Uratuj życie kursantowi”
– Szybkość kontrolowana

 

Tematyka:

– Reklama przy drodze a bezpieczeństwo w transporcie
– Zagrożenia w transporcie osób i towarów
– Problemy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych
– Gaz ziemny w transporcie, bezpieczne zastosowanie
– Lifelong Learning Programme – Zagrożenia w transporcie osób i towarów
– Zarządzanie w branży TSL
– Prawne aspekty eksploatacji pasa drogowego
– Czynniki psychologiczne mające wpływ na prowadzenie pojazdu w kontekście szkolenia kierowców zawodowych
– Rynek pracy kierowców – wybrane aspekty
– Kształcenie elementów postrzegania ryzyka w procesie szkolenia kierowców
– Jakość kształcenia kierowców a certyfikacja ośrodków szkolenia
– Zastosowanie symulatorów do badania sprawności psychofizycznej kierowców
– Obturacyjny bezdech senny a bezpieczne kierowanie pojazdem
– Zmęczenie kierowców jako przyczyna wypadków