Memorandum informacyjne

Publikujemy Memorandum Informacyjne dotyczące wybranych aspektów umów zawieranych przez przedsiębiorców. Dokument został przygotowany przez Kancelarię Radców Prawnych Stopczyk & Mikulski sp. p. i opisuje wybrane aspekty prawne związane z zawieraniem umów przez przedsiębiorców, zarówno w obrocie gospodarczym, jak i z udziałem konsumentów.

Omawia on kwestie, które – w ocenie Kancelarii – mają istotne znaczenie praktyczne dla przedsiębiorców i jednocześnie, mogą sprawiać największe trudności w codziennym prowadzeniu działalności gospodarczej.

Aby pobrać dokument kliknij tutaj