Seminarium „Rozwój innowacyjnych kwalifikacji w transporcie drogowym”.

Z inicjatywy Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym i Polskiego Klastra Edukacyjnego w dniu 13 listopada 2018 roku odbyło się seminarium „Rozwój innowacyjnych kwalifikacji w transporcie drogowym”.  

Nowi Członkowie Klastra

Auto-Margo Marek Szcześniak z Sieradza, "P.H.U. TRAKER Piotrowski Dawid z Płocka" oraz "Jankar" Ośrodek Szkolenia Kierowców Karol Kreft z Redy - to nowi Członkowie Polskiego Klastra Edukacyjnego.  

Klastrowa Fundacja w CIECA

Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym, Koordynator Polskiego Klastra Edukacyjnego, została przyjęta w poczet Członków Stowarzyszonych międzynarodowej organizacji CIECA (Commission Internationale des Examens de Conduite Automobile).  

Współpraca z Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów

Dziś, w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji w Warszawie podpisano porozumienie o Współpracy pomiędzy Polskim Klastrem Edukacyjnym a Klastrem "Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów".  

Przydatne akty prawne

Kodeks cywilny

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, z późniejszymi zmianami CZYTAJ

Kodeks spółek handlowych

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037, z późniejszymi zmianami CZYTAJ

Prawo o stowarzyszeniach

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104, z późniejszymi zmianami CZYTAJ