Klastry narzędziem rozwoju i wsparcia

W dniu dzisiejszym w Szczecinie obrady rozpoczął VI Kongres Klastrów Polskich (9-10.11.2020). Hasło wydarzenia brzmi: „Klastry narzędziem polityki rozwoju regionów i wsparciem realizacji programu Next Generation EU”. Organizatorami są: Związek Pracodawców Klastry Polskie oraz Zachodniopomorski Klaster „Zielona Chemia”. W jego obradach uczestniczy przedstawiciel Polskiego Klastra Edukacyjnego – Witold Wiśniewski, prezes Prezydium PKE.

W dniu dzisiejszym w Szczecinie obrady rozpoczął VI Kongres Klastrów Polskich (9-10.11.2020). Hasło wydarzenia brzmi: „Klastry narzędziem polityki rozwoju regionów i wsparciem realizacji programu Next Generation EU”. Organizatorami są: Związek Pracodawców Klastry Polskie oraz Zachodniopomorski Klaster „Zielona Chemia”. W jego obradach uczestniczy przedstawiciel Polskiego Klastra Edukacyjnego – Witold Wiśniewski, prezes Prezydium PKE.

VI Kongres Klastrów Polskich już został uznany za spotkanie wyjątkowe. Podkreślane jest znaczenie i rola klastrów we wspieraniu polityki rozwoju, w tym rozwoju regionalnego, kreowanej na szczeblu Unii Europejskiej, Polski i regionów samorządowych. – Klastry odgrywają szczególną rolę w kontekście skutecznej polityki rozwoju regionalnego, a współpraca z samorządami jest kluczowa w procesie udzielanego przez nich wsparcia – podkreślają organizatorzy.

Strona wydarzenia: VI Kongres Klastrów Polskich (klastrypolskie.pl)